Τελευταία μέρα διδασκαλίας και λήξη μαθημάτων πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων

December 21, 2022