Επαναληπτική εξεταστική περίοδος

September 5 @ 8:00 am - September 16 @ 5:00 pm