Επαναληπτική εξεταστική περίοδος

September 2 - September 18