Επαναληπτική εξεταστική περίοδος

September 6 - September 17