Εξεταστική περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου

January 24 - February 4