Erasmus+

Γενικες Πληροφοριες για το Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές και απόφοιτους να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους. Το Πρόγραμμα Erasmus+ σας δίνει τη δυνατότητα να σπουδάσετε σε ένα άλλο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Σαν φοιτητής Εrasmus μπορείς να παρακολουθήσεις μαθήματα, να κάνεις την πρακτική σου άκηση, να δώσεις εξετάσεις και να μεταφέρεις τις πιστωτικές μονάδες ECTS από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής στο THE LIMASSOL COLLEGE. Τα μαθήματα που παρακολουθήσετε στο εξωτερικό και οι πιστωτικές μονάδες ECTS θα μετρήσουν για το πτυχίο ή το μάστερ σας.

Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο Erasmus+

Ένας φοιτητής μπορεί να πάει:

σε μια από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Ιταλία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία,

σε μια από τις 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου: Ισλανδία, Λιίχτενσταϊν και Νορβηγία και

στις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες: Τουρκία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία και σε κάποιες χώρες εκτός Ευρώπης με τις οποίες υπάρχουν συνεργασίες.

Μετά το BREXIT επιτρέπονται κινητικότητες προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το 2023, υπό προϋποθέσεις και στα πλαίσια των περιορισμών που θέτει το Ηνωμένο Βασίλειο σε ότι αφορά στη θεώρηση εισόδου στη χώρα (entry visa).

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Υπηρεσίας Εrasmus Κύπρου (ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης)

https://www.erasmusplus.cy/

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+

https://forms.gle/aoQqtuSFRmBj51b86

Κριτηρια αξιολογησης υποψηφιων φοιτητων Erasmus

Για φοιτητές/τριες που σπουδάζουν τώρα στο THE LIMASSOL COLLEGE

Πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/ες σε εγγεκριμένο πρόγραμμα σπουδών (Δίπλωμα, Πτυχίο ή Μάστερ) στο THE LIMASSOL COLLEGE με πλήρη παρακολούθηση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στα δυο πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 90% των μαθημάτων των προηγουμένων ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Πρέπει ο μέσος όρος της αναλυτικής τους βαθμολογίας να μην είναι μικρότερος του 75%.

Να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας του ιδρύματος υποδοχής, ή της γλώσσας που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.

Να τοποθετηθούν σε ίδρυμα υποδοχής σε χώρα του εξωτερικού άλλη εκτός από την χώρα της υπηκοότητας του/της έτσι ώστε να τηρείται η προϋπόθεση της διεθνικότητας.

Να μην έχουν μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus στο παρελθόν.

Προσωπική συνέντευξη με τον/την Συντονιστή του ERASMUS κατά την οποία θα εξετάζεται το κίνητρο συμμετοχής του υποψηφίου.

Για πρόσφατους απόφοιτους του THE LIMASSOL COLLEGE

Μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης εφόσον πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια επιλογής.

Πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους των σπουδών τους στο THE LIMASSOL COLLEGE και πρέπει να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό εντός των 12 μηνών από την αποφοίτησή τους.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται ότι:

Η αίτησή τους είναι δεσμευτική και δεν δύναται να ακυρωθεί παρά μόνο εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

Ο φοιτητής μπορεί να αποσύρει την αίτηση υποψηφιότητας, χωρίς κυρώσεις, μέχρι τη λήξη της προσωπικής συνέντευξης. Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο φοιτητής δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικές δράσεις του Προγράμματος.

Τα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής τους επίδοσης θα αξιολογηθούν βάσει της βεβαίωσης ολοκλήρωσης του έργου στην οποία περιλαμβάνεται και η κλίμακα αξιολόγησης, ως εξής:

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 70%: ΑΠΟΤΥΧΙΑ

70-85%: ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

85-100%: ΑΡΙΣΤΑ

Στα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης δύναται να τεθεί μοριοδότηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε: ακαδημαϊκή επίδοση 40%, επίπεδο γλωσσομάθειας όπως ορίζεται στο Ίδρυμα υποδοχής/φορέα πρακτικής 20%, εκκρεμότητες φοιτητή 40% .

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει επιτυχώς το έργο του το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή του συνόλου του ποσού της χορηγίας.

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν εντοπίσει φορέα υποδοχής έχουν περιθώριο αναζήτησης μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2021. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους ακυρώνεται.

Γλωσσικη Υποστηριξη OLS

Όλοι οι φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές θα πρέπει να αυτοαξιολογηθούν στη γλώσσα διδασκαλίας της χώρας υποδοχής τους μέσω ενός ηλεκτρονικού εργαλείου του OLS (OLS assessment).

Από την αξιολόγηση εξαιρούνται οι φοιτητές που συμμετέχουν σε κινητικότητα σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα όπου η γλώσσα είναι τα ελληνικά.

Το εργαλείο προσφέρεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά (γαελικά), ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά.

Κάνοντας γλωσσική αξιολόγηση μέσω της OLS πριν μεταβούν στο εξωτερικό, οι συμμετέχοντες στο Erasmus+ μπορούν να διαπιστώσουν το επίπεδο των γνώσεων τους στη γλώσσα στην οποία θα σπουδάσουν ή θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση.

Η αξιολόγηση αυτή πριν από την αναχώρηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι οι φοιτητές διαθέτουν το γλωσσικό επίπεδο που απαιτεί το ίδρυμα υποδοχής. Τα αποτελέσματα της γλωσσικής αξιολόγησης δεν αποκλείουν από τη δυνατότητα συμμετοχής στο Erasmus+.

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο των γλωσσικών τους δεξιοτήτων έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν γλωσσικά μαθήματα μέσω διαδικτύου πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό. Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν:

ατομικές συνεδρίες διδασκαλίας

μαζικά ανοικτά διαδραστικά μαθήματα

Οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι γνωρίζουν επαρκώς την κύρια γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν στο εξωτερικό όταν το επίπεδο ισούται τουλάχιστον με B2.

Learning Agreement Student Mobility for Studies

Learning Agreement Student Mobility for Traineeships

Θεματα Στεγασης

Τα θέματα στέγασης και σίτισης στη χώρα υποδοχής, διευθετούνται με ευθύνη των φοιτητών. Μπορείτε να ψάξετε μέσω των πιο κάτω ιστοσελίδων που προσφέρουν διαμονή στον ιδιωτικό τομέα

ERASMUS STUDENT NETWORK – ESN

UNIPLACES

HOUSINGANYWHERE

Erasmus Play

Στοιχεια επικοινωνιας

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο τηλέφωνο 25381095 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus@tlc.ac.cy

Χρηματοδοτηση

Α) Έξοδα μετακίνησης για φυσική κινητικότητα 2-12 μήνες 

Απόσταση σε KM 

Ποσό επιχορήγησης ανά συμμετέχοντα 

Επιπλέον Ποσό επιχορήγησης για “Green Travel”* 

0 – 99 

23 € 

 

100 – 499 

180  € 

210 € 

500 – 1999 

275  € 

320 € 

2000 – 2999 

360  € 

410 € 

3000 – 3999 

530  € 

610 € 

4000 – 7999 

820  € 

 

8000 + 

1500  € 

 

* Συμμετέχοντες που θα επιλέξουν “Green Travel” δικαιούνται 4 επιπλέον ημέρες subsistence ( κατηγορία έξοδα διαβίωσης ) για τις ημέρες ταξιδιού 

 

Β) Έξοδα Διαβίωσης για Σπουδαστές/στριες για φυσική κινητικότητα 2-12 μήνες 

Χώρα Υποδοχής 

Mηνιαίο ποσό + Τop ups* 

Κατηγορία 1 

Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λίχνενσταϊν και Region 14  

600 € 

Κατηγορία 2 

Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία Region 5  

540 € 

Κατηγορία 3 

Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Τσεχία, Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Bόρειας Μακεδονίας, Σερβία 

490 € 

Χώρες Eταίροι 

Regions 1 – 4 & 6 – 13 

Regions 5 & 14 (*Ην.Βασίλειο) 

700 € 

600 € 

*Top ups 

1.Φοιτητές/απόφοιτοι “fewer opportunities”  

Ισχύει για όλες τις Χώρες 

250 € 

2. Φοιτητές/απόφοιτοι που συμμετέχουν σε traineeships 

Δεν ισχύει για τα Regions 1 – 4 & 6 – 13 

Ισχύει για τα Regions 5 & 14 

150 €