Κλινική Διαιτολογία

Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακό
ECTS
120
Υπέυθυνος Προγράμματος
Δρ. Κατερίνα Δράκου

Σκοπός του μεταπτυχιακού στην Κλινική Διαιτολογία  είναι η δημιουργία έμπειρων κλινικών διαιτολόγων με το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο και τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί να καταστήσει τον απόφοιτό του ικανό επαγγελματία για ναα εργαστεί σε χώρους όπως νοσοκομεία, ιατρεία, κλινικές, κέντρα υγείας, παιδικούς σταθμούς, γηροκομεία ή άλλους χώρους δημόσιας υγείας, να μπορεί να εγγράφει στο Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου, ως Κλινικός Διαιτολόγος και να μπορεί να αποκτήσει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος,να γνωρίζει την αιτιολογία, παθοφυσιολογία και σωστή διαιτολογική αντιμετώπιση όλων των σχετικών ασθενειών και να αξιολογεί τα επιστημονικά δεδομένα που βασίζονται στην απαραίτητη τεκμηρίωση και να τα χρησιμοποιεί για να σχεδιάζει την κατάλληλη θεραπευτική διατροφική παρέμβαση.

  • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
  • Αξιολογημένο – Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
  • Γλώσσα Διδασκαλίας : Ελληνική ή Αγγλική
  • Κρατική Χορηγία μέχρι €3.420 (με εισοδηματικά κριτήρια)

Ευκαιρίες Εργοδότητσης

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κλινική Διαιτολογία» και την Πρακτική Άσκηση του προγράμματος:

• θα πληρούν τα κριτήρια για εγγραφή στο Κυπριακό Μητρώο Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων ως Κλινικοί Διαιτολόγοι και να αποκτήσουν τη σχετική άδεια επαγγέλματος του Κλινικού Διαιτολόγου.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως αυτοεργαζόμενοι ή ως επιστημονικοί συνεργάτες διαιτολογίας σε:

• Κέντρα Υγείας ,

• εκπαιδευτικά ιδρύματα,

• αθλητικές επιχειρήσεις,

• αθλητικά σωματεία,

• ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

• επιχειρήσεις εστίασης

• οίκους αποκατάστασης και ευγηρίας.

Στόχοι

An accordion content area

Δομή Προγράμματος

Περιγραφή Μαθημάτων

◘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Να διδάξει στους φοιτητές τις σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης ιατρικής πληροφορίας στο διαδίκτυο και τις βασικές αρχές κριτικής ανάγνωσης της βιβλιογραφίας. Να διδάξει τους φοιτητές τα στάδια σχεδίασης μιας ερευνητικής μελέτης.

◘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Να μελετηθεί η χρήση της Πληροφορικής στην επαγγελματική δραστηριότητα της Κλινικής Διαιτολογίας και Διατροφής, να μεταφέρει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο τομέα της Πληροφορικής σε σχέση με την επιστήμη της Διατροφής και, συγκεκριμένα, στον τομέα της αναζήτησης, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων (με online και offline μεθοδολογίες). Να εξηγήσει και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τον ρόλο της Πληροφορικής και τη χρήση λογισμικών προγραμμάτων στον τομέα της Κλινικής Διαιτολογίας και Διατροφής.

◘ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι

Να μελετηθούν οι βιοχημικοί, φυσιολογικοί, μεταβολικοί και κλινικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον ρόλο των μακροθρεπτικών συστατικών στην ανθρώπινη υγεία και στην ασθένεια, και να μελετηθούν όλες οι σχετικές έρευνες που αφορούν τις ανάγκες του ανθρώπου σε μακροθρεπτικά συστατικά.

◘ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Να αποκτήσουν οι φοιτητές μια γενική άποψη του ορισμού της Δημόσιας Υγείας και να πάρουν τις απαραίτητες γνώσεις για αντιμετώπιση και πρόληψη θεμάτων που αφορούν τη Δημόσια Υγεία. Να αποκτήσουν γνώσεις, να παρακολουθούν την εξέλιξη και τις πραγματικές καταστάσεις που αφορούν θέματα Δημόσιας Υγείας Παγκόσμια (WIC program in USA, Supplemental Nutrition Assistance programs Abroad), καθώς επίσης και να ενημερωθούν με προγράμματα που τρέχουν τοπικά τόσο από το Υπουργείο Υγείας, από Ημικρατικούς φορείς και από ιδιωτικούς φορείς σε τομείς που αφορούν τη Δημόσια Υγεία (Διατροφή, κάπνισμα, αλκοόλ, εμβολιασμούς κ.λπ.).

◘ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Να δοθούν οι βασικές γνώσεις για τον σχεδιασμό, ανάγνωση, αξιολόγηση και ταξινόμηση των διατροφικών ερευνών. Να αποκτηθούν δεξιότητες στην συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία, δεδομένων διατροφικής πρόσληψης ευαίσθητων πληθυσμών και ατόμων.

◘ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Να αποκτήσουν οι φοιτητές μια γενική άποψη των αρχικών κανόνων που διέπουν την διαχείριση τροφίμων, λειτουργία κουζίνας και σερβιρίσματος στο κλινικό χώρο και να αποκτήσουν τις γνώσεις στρατηγικής εφαρμογής θεωρίας για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των τροφίμων και τη λειτουργία της κουζίνας στο κλινικό χώρο. Να αποκτήσουν γνώσεις βασικών μεθόδων ετοιμασίας τροφίμων – μαγειρικής ετοιμασίας μενού, παραγγελίας τροφίμων, καθώς και για την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων.

◘ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Να μελετηθεί η παθοφυσιολογία κοινών και χρόνιων ασθενειών σε σχέση με τις διατροφικές επιπλοκές και ανάγκες. Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις αντιμετώπισης των ασθενειών αυτών μέσα από διατροφικές οδηγίες και εφαρμογές, όπως επίσης να παρακολουθούν την εξέλιξη των ασθενειών μέσα από κλινικές παραμέτρους και τροποποίηση της διατροφικής αγωγής-ιστορικό διατροφών.

◘ EIΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΙ

Να μελετηθούν οι βιοχημικές, φυσιολογικές, μεταβολικές λειτουργίες των μικροθρεπτικών συστατικών στην ανθρώπινη υγεία και στην πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών. Να μελετηθούν όλες οι σχετικές έρευνες που αφορούν τις ανάγκες του ανθρώπου σε μικροθρεπτικά συστατικά. Επίσης να γίνει αντιληπτή η σχέση μικροθρεπτικών συστατικών και διατροφικών ελλείψεων.

◘ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Να μελετηθεί η παθοφυσιολογία σε ειδικές καταστάσεις στον κύκλο ζωής (εγκυμοσύνη, θηλασμός, τρίτη ηλικία, αθλητισμός) και σε ασθένειες (παιδική παχυσαρκία, παχυσαρκία ενηλίκων, διατροφικές διαταραχές), να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις αντιμετώπισης ειδικών καταστάσεων υγείας σε σχέση με τη διατροφή και να παρακολουθούν επιτυχώς την διατροφική κατάσταση του ανθρώπου και τις κλινικές παραμέτρους στις ειδικές καταστάσεις υγείας.

◘ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-CASE STUDIES

Να μελετηθεί η παθοφυσιολογία πολύπλοκων και εξειδικευμένων ασθενειών με πιθανές επιπλοκές σε σχέση με τις διατροφικές επιπλοκές και ανάγκες. Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις αντιμετώπισης των ασθενειών αυτών μέσα από διατροφικές οδηγίες και εφαρμογές, και να παρακολουθούν την εξέλιξη των ασθενειών μέσα από κλινικές παραμέτρους για στοχευμένη τροποποίηση, επαναξιολόγηση και τελικό σχεδιασμό της διατροφικής θεραπευτικής αγωγής.

◘ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Να σχεδιάσουν, να ετοιμάσουν και να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα έρευνας.

◘ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στόχος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν σε βάθος γνώσεις κλινικής διαιτολογίας και να τις θέσουν σε πράξη για την αντιμετώπιση και θεραπεία ασθενειών .

Ακαδημαϊκό Προσωπικό