Διαιτολογία και Διατροφή (BSc)

Πρόγραμμα
4 Έτη Πτυχίο
ECTS
240
Υπέυθυνος Προγράμματος
Ιακωβίδου Κωνσταντίνα (MSc)

Η απόκτηση Πτυχίου στη Διαιτολογία και Διατροφή στοχεύει στον εφοδιασμό των φοιτητων με όλες τις απαραίτητες σύγχρονες γνώσεις – ακαδημαϊκές και επαγγελματικές – που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίσουν πολύπλευρα και αποτελεσματικά όλα τα θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο και επαγγελματία σε αυτό τον τομέα.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να παρέχει στους φοιτητές το απαραίτητο ακαδημαϊκό υπόβαθρο που απαιτείται για την ενδεχόμενη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

  • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
  • Αξιολογημένο – Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
  • Γλώσσα Διδασκαλίας : Ελληνική και Αγγλική
  • Κρατική Χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)
  • Υποχρεωτική Παρακολούθηση κατα 80%

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ευκαιρίες Εργοδότησης

Οι απόφοιτοι του προγράμματος ΄ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ’, έχουν 95% εργοδότηση και μπορούν να εργαστούν ως αυτοεργαζόμενοι με δικό τους διαιτολογικό γραφείο ή ως επιστημονικοί σύμβουλοι διαιτολογίας σε:

• Κέντρα Υγείας ,

• εκπαιδευτικά ιδρύματα,

• αθλητικές επιχειρήσεις,

• αθλητικά σωματεία,

• ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

• επιχειρήσεις εστίασης

• οίκους αποκατάστασης και ευγηρίας.

Σκοπός - Στόχος

Να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και κατανόηση για τη διατροφή και την
υγεία. Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών διαιτολόγων και
διατροφολόγων που θα μπορούν να παρέχουν συμβουλές διατροφής, να σχεδιάζουν διαιτολόγια και
να διαχειρίζονται προβλήματα σχετικά με τη διατροφή και την υγεία των ανθρώπων. Οι φοιτητές που
ακολουθούν αυτό το πρόγραμμα μαθαίνουν για τη βιοχημεία των τροφίμων, την ανατομία και
φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος, τις διατροφικές ανάγκες σε διάφορες φάσεις της ζωής, τη
διαχείριση του βάρους, τις διατροφικές ασθένειες, τις διατροφικές παθήσεις και τις διατροφικές
συμβουλές για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο/Η φοιτητής/ρια να είναι σε θέση να:
– Κατανοεί τις βασικές αρχές της διαιτολογίας και της διατροφής
– Γνωρίζει τη βιοχημεία των τροφών και των θρεπτικών ουσιών
– Κατανοεί τις διατροφικές ανάγκες στα διάφορα στάδια της ζωής
– Αντιλαμβάνεται τις επιδράσεις της διατροφής στον τομέα της υγείας αλλά και σε άλλους τομείς
– Σχεδιάζει διαιτολόγια για τη διατήρηση της υγείας
– Παρέχει βασικές διατροφικές συμβουλές
– Γνωρίζει για τη νομοθεσία που αφορά τα ποτά και τρόφιμα
– Διεξάγει επιστημονική έρευνα σε θέματα Διαιτολογίας και Διατροφής

Διδακτικό Προσωπικό

Δρ. Αναστασία Περίκκου
-Δεοντολογία διαιτολόγου- διατροφολόγου
-Μεθοδολογία της έρευνας στις επιστήμες υγείας
-Τρόφιμα και περιβάλλον

Δρ. Ελπίδα Μιχαήλ
-Εργοφυσιολογία – εργομετρία και διατροφή

Δρ. Σουζάνα Ψαρά
-Αγγλική ορολογία

Δρ. Άρτεμις Ηλία
-Βιολογία
-Ανατομία και φυσιολογία του ανθρώπου
-Μικροβιολογία και μικροβιολογία τροφίμων
-Βιοχημεία
-Μοριακή βιολογία και γενετική
-Βιοτεχνολογία και γενετική μηχανική

Δρ. Νικόλαος Αραμπατζής
-Ανόργανη χημεία
-Οργανική χημεία

Δρ. Δημήτρης Κτιστάκης
-Βιοστατιστική
-Εφαρμογές πληροφορικής στη διαιτολογία

Δρ. Άννα Παπαγεωργίου
-Διατροφική Αξιολόγηση
-Νομοθεσία ποτών και τροφίμων
-Κλινική διαιτολογία ΙΙ

Δρ. Βάσω Στυλιανού
-Διατροφή και δημόσια υγεία
-Νοσολογία
-Οργανωση και διαχείρηση μονάδων διατροφής

Μαρία Κυριάκου
-Επιστήμη τροφίμων
-Χημεία τροφίμων
-Υγιεινή τροφίμων
-Αρχές παρασκευής τροφίμων
-Τοξικολογία τροφίμων

Ραφαέλλα Κλεοβούλου
-Εισαγωγή στην επιστήμη της διατροφής και της διαιτολογίας
-Διατροφή και Μεταβολισμός Ι
-Διατροφή και Μεταβολισμός ΙΙ
-Διατροφική αγωγή
-Επικοινωνία και προώθηση της υγείας
-Διατροφικές συνήθειες
-Αθλητισμός, διατροφή και άσκηση

Τατιάνα Κουτσοκούμνη
-Κοινωνιολογία και Διατροφή
-Συμβουλευτική ψυχολογία και διατροφή

Κωνσταντίνα Ιακωβίδου
-Σχεδιασμός διαιτολογίου για φυσιολογικές καταστάσεις Ι
-Σχεδιασμός διαιτολογίου για φυσιολογικές καταστάσεις ΙΙ
-Βασικές αρχές κλινικής διατροφής
-Σχεδιασμός διαιτολογίου για παθολογικές καταστάσεις Ι
-Κλινική Διαιτολογία Ι
-Σχεδιασμός διαιτολογίου για παθολογικές καταστάσεις ΙΙ
-Πρακτική Άσκηση

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
-Έρευνα για project

 

Μαθήματα Περίοδοι ανα εβδομάδα ECTS
Κοινωνιολογία και Διατροφή 2 4
Βιολογία 3 6
Ανόργανη Χημεία 4 6
Εισαγωγή στην Επιστήμη της Διατροφής και της Διαιτολογίας 3 5
Επιστήμη Τροφίμων 2 5
Βιοστατιστική 3 4
ΣΥΝΟΛΟ 17 30

 

Μαθήματα Περίοδοι ανα εβδομάδα ECTS
Οργανική Χημεία 4 6
Χημεία Τροφίμων 3 5
Ανατομία και Φυσιολογία του Ανθρώπου 4 6
Μικροβιολογία και Μικροβιολογία Τροφίμων 3 5
Εφαρμογές Πληροφορικής στη Διαιτολογία 3 4
Τοξικολογία Τροφίμων 2 4
ΣΥΝΟΛΟ 19 30

 

Μαθήματα Περίοδοι ανα εβδομάδα ECTS
Βιοχημεία 3 6
Σχεδιασμός Διαιτολογίου για Φυσιολογικές Καταστάσεις Ι 4 6
Δεοντολογία Διαιτολόγου- Διατροφολόγου 3 5
Διατροφή και Μεταβολισμός Ι 2 5
Αγγλική Ορολογία 2 4
Μοριακή Βιολογία και Γενετική 3 4
ΣΥΝΟΛΟ 17 30

 

Μαθήματα Περίοδοι ανα εβδομάδα ECTS
Σχεδιασμός Διαιτολογίου για Φυσιολογικές Καταστάσεις ΙΙ 4 6
Διατροφική Αξιολόγηση 4 6
Διατροφή και Μεταβολισμός ΙΙ 2 5
Νοσολογία 3 5
Υγιεινή Τροφίμων 3 4
Νομοθεσία Ποτών και Τροφίμων 2 4
ΣΥΝΟΛΟ 18 30

 

Μαθήματα Περίοδοι ανα εβδομάδα ECTS
Βασικές Αρχές Κλινικής Διατροφής 4 6
Διατροφή και Δημόσια Υγεία 3 5
Μεθοδολογία της έρευνας στις Επιστήμες Υγείας 3 5
Σχεδιασμός Διαιτολογίου για Παθολογικές Καταστάσεις Ι 4 6
Διατροφική Αγωγή 3 4
Αρχές Παρασκευής Τροφίμων 3 4
ΣΥΝΟΛΟ 20 30

 

Μαθήματα Περίοδοι ανα εβδομάδα ECTS
Οργάνωση και Διαχείρηση Μονάδων Διατροφής 4 5
Επικοινωνία και Προώθηση της Υγείας 2 4
Κλινική Διαιτολογία Ι 4 6
Διατροφικές Συνήθειες 3 5
Σχεδιασμός Διαιτολογίου για Παθολογικές Καταστάσεις ΙΙ 4 6
Τρόφιμα και Περιβάλλον 2 4
ΣΥΝΟΛΟ 19 30

 

Μαθήματα Περίοδοι ανα εβδομάδα ECTS
Εργοφυσιολογία- Εργομετρία και Διατροφή 3 4
Κλινική Διαιτολογία ΙΙ 4 6
Συμβουλευτική Ψυχολογία και Διατροφή 2 3
Αθλητισμός Διατροφή και Άσκηση 3 4
Πρακτική Άσκηση 8 13
ΣΥΝΟΛΟ 20 30

 

Μαθήματα Περίοδοι ανα εβδομάδα ECTS
Πρακιτκή Άσκηση 8 13
Έρευνα για Project 5 13
Βιοτεχνολογία και Γενετική Μηχανική 2 4
ΣΥΝΟΛΟ 15 30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Language »