Δημοσιογραφία (Diploma)

Πρόγραμμα
2 Έτη Δίπλωμα
ECTS
120
Υπέυθυνος Προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών ‘Δίπλωμα στη Δημοσιογραφία’ έχει ως βασικό του στόχο την ολοκληρωμένη κατάρτιση, σε επίπεδο διπλώματος, δημοσιογράφων ικανών να κατανοούν τη σημασία της διαμεσολαβημένης επικοινωνίας στις ποικίλες μορφές της, εφαρμογές, διαστάσεις και λειτουργίες της.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστημονικής μελέτης και διερεύνησης του ρόλου της δημοσιογραφίας στη σύγχρονη κοινωνία και κουλτούρα και παροχής των αναγκαίων προσόντων στους φοιτητές για να προχωρήσουν, αν το επιθυμούν, στην απόκτηση πτυχίου.

  • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
  • Αξιολογημένο – Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
  • Γλώσσα Διδασκαλίας : Ελληνική ή Αγγλική
  • Κρατική Χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Ευκαιρίες Εργοδότησης

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως :

• τηλεοπτικούς σταθμούς

• ραδιοφωνικούς σταθμούς

• εφημερίδες

• περιοδικά

• διαδικτυακές πλατφόρμες

• ηλεκτρονικά περιοδικά

Στόχοι

Οι απόφοιτοι του προγράμματος ‘Δημοσιογραφία’ θα είναι σε θέση :

• να παράγουν δημοσιογραφικά κείμενα διαφόρων ειδών και για διαφορετικά μέσα ενημέρωσης (έντυπα, οπτικο – ακουστικά, διαδικτυακά)

• να συλλέγουν, αναλύουν και συνθέτουν στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τις μεθόδους και τις τεχνικές της δημοσιογραφικής έρευνας

• να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας

• να τηρούν τους κανόνες και τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας

• να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της ελευθερίας της γνώμης, της σκέψης και της ελευθεροτυπίας

Δομή Προγράμματος

Περιγραφή Μαθημάτων

◘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τι είναι η δημοσιογραφία και το δημοσιογραφικό επάγγελμα/λειτούργημα. Η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν το δημοσιογραφικό επάγγελμα/λειτούργημα. Να καταδειχθεί ο ρόλος και η σπουδαιότητα της δημοσιογραφίας και του δημοσιογραφικού επαγγέλματος/λειτουργήματος στην κοινωνία. Η εξοικείωση των φοιτητών με τα προαπαιτούμενα, τις γνώσεις τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν και να αναπτύξουν/εξελίξουν για να είναι σε θέση να ασκήσουν το επάγγελμα/λειτούργημα του δημοσιογράφου.

◘ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΜΜΕ

Το μάθημα προσφέρει στο σπουδαστή τη δυνατότητα να κατανοήσει τι είναι τα ΜΜΕ και ποιος ο ρόλος τους, αφού θα είναι ο χώρος και οι εταιρίες στις οποίες θα εργαστούν ως επαγγελματίες.

◘ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 1

Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση, η αναγνώριση και η εκμάθηση της «γλώσσας της δημοσιογραφίας». Ο σωστός γραπτός και προφορικός λόγος αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για το δημοσιογράφο σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης. Στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών στις ιδιαιτερότητες του γραπτού και προφορικού λόγου σε σχέση με τις απαιτήσεις της δημοσιογραφικής έκφρασης. Η αναγνώριση και η εκμάθηση των κανόνων γραφής και διάρθρωσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου και των κανόνων διαμόρφωσης του κατάλληλου ύφους.

◘ ΑΓΓΛΙΚΑ 1

Δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής.

◘ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να προσφέρει στους σπουδαστές μια βασική κατανόηση της χρήσης των προσωπικών υπολογιστών και του Διαδικτύου. Οι σπουδαστές μαθαίνουν τις βασικές έννοιες των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας. Αποκομίζουν πρακτική εμπειρία αναφορικά με τον τρόπο χρήσης και διαμόρφωσης ενός τυπικού λειτουργικού συστήματος, καθώς και με τη μέθοδο διαχείρισης των αρχείων και φακέλων του, χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης αρχείων. Πρόσθετα, οι σπουδαστές αποκτούν θεωρητική και πρακτική εμπειρία για τις κοινότερες χρήσεις του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων της πλοήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τέλος, εξοικειώνονται με μια διαδικτυακή μαθησιακή πλατφόρμα, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως και θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο μέχρι την αποπεράτωση των σπουδών τους.

◘ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις δημόσιες σχέσεις. Σκοπός του μαθήματος είναι να μπορέσει ο φοιτητής να κατανοήσει το ρόλο των Δημοσίων Σχέσεων στις σύγχρονες κοινωνίες.

◘ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν την επικοινωνία στο χώρο εργασίας και να αποκτήσουν επικοινωνιακές δεξιότητές. Να διδαχθούν τεχνικές για αποτελεσματική επικοινωνία σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο.

◘ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 2

Περαιτέρω διερεύνηση, εμβάθυνση και εκμάθηση της «γλώσσας της δημοσιογραφίας». Περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών στις ιδιαιτερότητες του γραπτού και προφορικού λόγου σε σχέση με τις απαιτήσεις της δημοσιογραφικής έκφρασης. Ανάπτυξη του προσωπικού ύφους.

◘ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η εξοικείωση των σπουδαστών με την πολιτική επικαιρότητα, όπως αυτή διαδραματίζεται τοπικά και διεθνώς με αιχμή τα καυτά σημεία του πλανήτη.

◘ ΑΓΓΛΙΚΑ 2

Ανάγνωση, γραφή και προφορικά.

◘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τι είναι το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ ως βασικό συστατικό στοιχείο του δημοσιογραφικού επαγγέλματος/λειτουργήματος. Η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες και τις αρχές του δημοσιογραφικού ρεπορτάζ και η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές διαδικασίες, τη μεθοδολογία, τις τεχνικές και αρχές του ρεπορτάζ.

◘ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1

Στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών στο συνεχώς εξελισσόμενο διαδικτυακό πεδίο της δημοσιογραφίας σε όλα του τα είδη. Η δημιουργία ολοκληρωμένων δημοσιογραφικών εγχειρημάτων με τη χρήση πολυμέσων και η παραγωγή περιεχομένου για διαφορετικές κατηγορίες ειδησεογραφικών ιστοσελίδων. Η εξοικείωση τους και η δημιουργία κριτικής σκέψης απέναντι σε φαινόμενα όπως η άνοδος των κοινωνικών δικτύων, η δημοσιογραφία μέσω κινητών τηλεφώνων (mobile journalism), η παραγωγή δημοσιογραφικού περιεχομένου χωρίς την ανθρώπινη διαμεσολάβηση (robot journalism), η διάδοση των ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων (fake news).

◘ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με το μέσο τηλεόραση. Μαθαίνουν τους κώδικες της τηλεοπτικής επικοινωνίας, την σχέση της τηλεόρασης με την κοινωνία, την τηλεοπτική έκφραση και την ιδιαιτερότητα της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας.

◘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η κατανόηση των σπουδαστών στις κυριότερες ιδέες που αφορούν τη δημοκρατία, στην εξουσία-δύναμη, νομιμότητα και στο κράτος.

◘ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2

Περαιτέρω εξοικείωση και εμβάθυνση σε ότι αφορά το διαδικτυακό περιβάλλον, τα Νέα Μέσα. Οι φοιτητές να αποκτήσουν τα προσόντα και τη δυνατότητα δημιουργίας ολοκληρωμένων δημοσιογραφικών εγχειρημάτων με τη χρήση πολυμέσων και η παραγωγή περιεχομένου για διαφορετικές κατηγορίες ειδησεογραφικών ιστοσελίδων.

◘ ΠΗΓΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τι εννοούμε με το δημοσιογραφικό όρο «πηγή ρεπορτάζ» και «πηγή ειδήσεων», να καταδειχθεί η σημασία και ο ρόλος των πηγών, ιδιαίτερα των πρωτογενών, στην ετοιμασία του ρεπορτάζ και να κατανοήσουν οι φοιτητές τη σημασία της δημιουργίας ενός δικτύου πηγών, με τη βοήθεια της δημοσιογραφικής «ατζέντας», στις οποίες απευθύνονται οι δημοσιογράφοι, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την άντληση έγκυρης και αποκλειστικής πληροφόρησης.

◘ ΕΝΤΥΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στόχος του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών στον γραπτό δημοσιογραφικό λόγο, όπως αυτός παράγεται στον έντυπο τύπο. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν τα προσόντα για σύνταξη όλων των κειμένων που χρειάζονται για τον έντυπο τύπο.

◘ Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Η εξοικείωση με τον καθημερινό προγραμματισμό της δημοσιογραφικής εργασίας για όλα τα ΜΜΕ. Εφημερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ιστοσελίδα.

◘ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ – ΕΕ – ΚΥΠΡΟΣ

Να γνωρίσουν οι φοιτητές τους σημαντικότερους διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς και τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης τους, να κατανοήσουν το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις δομές των θεσμών αυτών στο διεθνές και ευρωπαϊκό σύστημα μέσα από την εξέταση και ανάλυση των βασικών αρχών, σκοπών ίδρυσης και των θεσμικών οργάνων τους. Η εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο λήψης των αποφάσεων τους και τον τρόπο χάραξης των πολιτικών τους επί διαφόρων θεμάτων και πώς επηρεάζουν τα κράτη μέλη τους.

◘ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Παρέχεται στο σπουδαστή εισαγωγική επισκόπηση για τη κυπριακή κοινωνία – ιστορία και πολιτισμό. Εξετάζεται η ιστορία της Κύπρου με κύρια έμφαση στην επισκόπηση των κύριων ιστορικών περιόδων. Εξοικείωση και κατανόηση της σημερινής πολιτικής κατάστασης.

◘ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες για οργάνωση, σύνταξη, σελιδοποίηση και διανομή ενός ενημερωτικού εντύπου.

◘ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Η εξοικείωση των φοιτητών με την τηλεόραση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων που χρειάζονται για τη δημιουργία τηλεοπτικής παραγωγής.

◘ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Οι φοιτητές μαθαίνουν τον ραδιοφωνικός λόγος.

◘ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το μάθημα εισάγει στο να κατανοήσουν οι φοιτητές τι είναι ερευνητική δημοσιογραφία. Να μάθουν να ασκούν διερευνητική δημοσιογραφία. Να γνωρίσουν τους κώδικες που διέπουν την άσκηση της δημοσιογραφίας.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό