Αισθητική

Πρόγραμμα
2 Έτη Δίπλωμα
ECTS
120
Υπέυθυνος Προγράμματος
Έλενα Λεωνίδου

Η απόκτηση Διπλώματος Αισθητικής στοχεύει στην άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των αποφοίτων, με εξειδικευμένη και ενημερωμένη επαγγελματική  εκπαίδευση, ούτως ώστε να είναι ικανοί, να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου, να προσφέρουν υπηρεσίες σαν βοηθοί αισθητικού.

Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός υψηλού επιπέδου ποιοτικής εκπαίδευσης και η διασφάλιση που προσδίδουν στους φοιτητές οι απαιτούμενες εξειδικευμένες δεξιότητες για να προετοιμαστού κατάλληλα και να είναι ικανοί, θεωρητικά και πρακτικά, να ανταγωνιστούν και να ασκήσουν με πλήρη επιτυχία το επάγγελμα του βοηθού Αισθητικού.

Η απόκτηση απαραίτητων γνώσεων για τη σωστή επαγγελματική επικοινωνία και η δημιουργία σωστών διαπροσωπικών σχέσεων στην αγορά εργασίας που να βασίζεται στους κανόνες της ηθικής και της δεοντολογίας.

  • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
  • Αξιολογημένο – Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
  • Γλώσσα Διδασκαλίας : Ελληνική ή Αγγλική
  • Κρατική Χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Ευκαιρίες Εργοδότησης

Οι διπλωματούχοι του προγράμματος Αισθητικής μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Αισθητικού ως ακολούθως :

•Σε κέντρα αισθητικής, αδυνατίσματος, επιχειρήσεις Spa / ξενοδοχειακές μονάδες, δερματολογικά ιατρεία και κλινικές ως βοηθός αισθητικού
•Σε θέατρο/ κινηματογράφο / τηλεόραση ως μακιγιέζ
• Ως εμπορικοί επισκέπτες, ως αντιπρόσωποι αλλά και ως σύμβουλοι χρήσης καλλυντικών σε βιομηχανίες, εταιρείες
•Σε καταστήματα πώλησης καλλυντικών
•Ως αυτοεργαζόμενοι σαν μακιγίεζ και τεχνήτριες νυχιών

Στόχοι

•Η παροχή γνώσης σ΄ ένα ευρύ φάσμα βασικών αρχών Ανατομίας ,Φυσιολογίας, Δερματολογίας και Χημείας, , που είναι απαραίτητες να κατέχει ένας βοηθός αισθητικού.

•Η διάγνωση των αισθητικών προβλημάτων, τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα, και η ορθή αναγνώριση των προβλημάτων αυτών. Η καλή γνώση του μακιγιάζ καθώς και του μανικιούρ- πεντικιούρ και ονυχοπλαστικής.

• Η ανάπτυξη και προώθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει και να παρουσιάσει τη σωστή αναγνώριση του προβλήματος, υπό την καθοδήγηση της πτυχιουχου Αισθητικού.

Δομή Προγράμματος

Περιγραφή Μαθημάτων

◘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ι

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις υπάρχουσες κατηγορίες καλλυντικών και να τις εφαρμόσουν κατά περίπτωση. Να μπορούν να διαγνώσουν και να κατατάσσουν το δέρμα του προσώπου σε κατηγορίες και τύπους σε μη παθολογικές περιπτώσεις. Να γνωρίσουν τους κανόνες υγιεινής στα εργαστήρια Αισθητικής Προσώπου, να γνωρίσουν τις μεθόδους αποστείρωσης των υλικών και των αντικειμένων

◘ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις φυσιολογικές λειτουργίες και τους ομοιοστατικούς μηχανισμούς του ανθρώπινου οργανισμού κατά συστήματα, τους γενικούς κανόνες που διέπουν την πολύπλευρη και πολύπλοκη λειτουργική αλληλεξάρτησή τους, τις φυσιολογικές παραμέτρους λειτουργίας τους και τις ενδεχόμενες φυσιολογικές αποκλίσεις σε επίπεδο κυττάρου, ιστού, οργάνου και λειτουργικού συστήματος.

◘ ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Η μελέτη της τοπογραφίας, μορφολογίας και αδρής υφής των ιστών, οργάνων και συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. Καθώς επίσης και η απόκτηση της γνώσης της ανατομικής δομής του ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τα ανατομικά μέρη που απαρτίζουν το ανθρώπινο σώμα.

◘ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι

Η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της Δερματολογίας.

◘ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της ανόργανης και οργανικής χημείας, προκειμένου να μπορούν να καταλαβαίνουν και να αξιολογούν τα διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα και να ερμηνεύουν τις χημικές αντιδράσεις και τη σημασία τους και τις εφαρμογές τους στην κοσμητολογία και σε άλλες εφαρμοσμένες επιστήμες.

◘ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΧΡΩΜΑ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές την Αρχιτεκτονική του προσώπου ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τεχνικές ψιμυθίωσης, να εξοικειωθούν με τη χρήση των κατάλληλων προϊόντων και τη σωστή εφαρμογή τους στο πρόσωπο, ώστε να καλύπτονται δυσμοφίες ή να διορθώνονται ιδιομορφίες. Επίσης να κατανοήσουν την έννοια του χρώματος (αρμονία-διαστάσεις) και τη σημασία του φωτισμού, που είναι βασικά και απαραίτητα στην εφαρμογή της ψιμυθίωσης. Να μπορούν να εφαρμόζουν τεχνικές ψιμυθίωσης ανάλογα με την ηλικία και τον τύπο κάθε ατόμου, τη χρονική περίοδο και την κοινωνική εκδήλωση.

◘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΙ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τους αιτιοπαθογενετικούς μηχανισμούς εμφάνισης της ακμής ανά κατηγορία δέρματος, να μπορούν να κατατάσσουν κλινικά τα διάφορα είδη της ακμής. Να αντιμετωπίζουν συμπτωματικά τα είδη της ακμής που επιτρέπεται, καθώς επίσης να κατευθύνουν το ακνεϊκό στην αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα για την αντιμετώπιση ειδών ακμής που δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίσουν οι Αισθητικοί. Να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την ανάγκη συνεργασίας Αισθητικού-Ακνεϊκού -Ιατρού για την επίτευξη της ίασης.

◘ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες της Κοσμητολογίας, τα βασικά συστατικά που απαιτούνται για την παρασκευή και τη φυσικοχημική σταθερότητα των καλλυντικών προϊόντων.Να διδαχθούν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της Κοσμητολογίας, τις απαραίτητες προϋποθέσεις παρασκευής των καλλυντικών προϊόντων καθώς και τις κατηγορίες των βασικών συστατικών που χρησιμοποιούνται για τη σταθερότητα των καλλυντικών προϊόντων.

◘ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις περί της αιτιοπαθογένειας, της διαγνωστικής προσπέλασης, της κλινικής εκδήλωσης και της θεραπείας σε μια σειρά από βασικές δερματικές παθήσεις, όπως: η κοινή ακμή, η ροδόχρους ακμή, τα εκζέματα, οι αλλεργικές δερματοπάθειες, η ψωρίαση, η ροδόχρους πιτυρίαση και οι επιπολής μυκητιάσεις. Να αναγνωρίζουν τις ομοιότητες ως προς την κλινική εκδήλωση ορισμένων από τις πιο πάνω δερματικές παθήσεις.

◘ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

Η κατανόηση σε βάθος του αιτίου που ενδεχομένως υποκρύπτεται πίσω από την ανεπιθύμητη τριχοφυϊα. Η επιλογή κατάλληλης μεθόδου αντιμετώπισης της ανεπιθύμητης τριχοφυϊας, με τεχνικές παρέμβασης και προσωρινών μεθόδων, που εφαρμόζονται σήμερα διεθνώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτών.

◘ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Να κατανοήσουν το μακιγιάζ σε σχέση με τα χρώματα της γυναίκας, την ηλικία της γυναίκας, την ώρα της ημέρας και την εποχή του έτους. Να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα νυμφικό μακιγιάζ και να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις για το μόνιμο μακιγιάζ.

◘ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Η εκμάθηση με επιστημονικό αλλά συγχρόνως απλό τρόπο της φροντίδας που παρέχεται σε ασθενείς ή τραυματίες, με όποια διαθέσιμα μέσα υπάρχουν, σε καταστάσεις αιφνίδιες και απειλητικές για τη ζωή. Η συμβολή στη διατήρηση της ζωής ενός συνανθρώπου.

◘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ Ι

Nα αποκτήσουν γνώσεις οι φοιτητές στην εφαρμογή χειρισμών της κλασικής μάλαξης. Οι φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες στην εφαρμογή χειρισμών της κλασικής μάλαξης, σε συνδυασμό με γνώσεις από μαθήματα που έχουν διδαχθεί, όπως Ανατομία, Φυσιολογία, Δερματολογία, κλπ.

◘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές όλα τα υλικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ψιμυθίωση κινηματογράφου και θεάτρου, τις τεχνοτροπίες (κλασικές και σύγχρονες) των χαρακτήρων παλαιοτέρων εποχών και των λαογραφικών και θεατρικών παραστάσεων ανά τις ηπείρους. Να αποκτήσουν οι φοιτητές δεξιότητες σχετικά με την εφαρμογή και την απόδοση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην ψιμυθίωση θεάτρου.

◘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Να καταστεί ο φοιτητής ικανός να γνωρίζει τα είδη και τις κατηγορίες των ηλεκτροθεραπευτικών μέσων. Την ηλεκτροφυσιολογία των ηλεκτροθεραπευτικών μέσων και την επίδρασή τους στους ιστούς (δέρμα, λιπώδη, μυϊκό), τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις του κάθε ηλεκτροθεραπευτικού μέσου και την εφαρμογή τους στην Αισθητική για την αποκατάσταση αισθητικών προβλημάτων.

◘ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

H μελέτη των έγκυρων διατροφικών γνώσεων και η εφαρμογή σύγχρονων διαιτητικών μεθόδων για την υγιεινή αισθητική βελτίωση της όψης προσώπου και σώματος. H απόκτηση των βασικών αρχών της διατροφής και των ειδικών γνώσεων Αισθητικής Διαιτολογίας.

◘ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ

Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την περιποίηση και υγιεινή των άνω και κάτω άκρων και καλλωπισμό των νυχιών.

◘ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Nα κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια της δομής της γλώσσας, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την κατανόηση κειμένων της ειδικότητάς τους, να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις των σπουδών τους όπου η προσφυγή στην ξένη βιβλιογραφία είναι απαραίτητη, καθώς επίσης να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, να κατανοούν και να αναπαράγουν κείμενα σχετικά με την ειδικότητά τους.

◘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Να μυηθεί ο σπουδαστής στις δεοντολογικές θέσεις και αρχές άσκησης του επαγγέλματος – λειτουργήματός του μέσα από Ηθικές, Επιστημονικές και Νομικές παραμέτρους.

◘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Να εισάγει τους φοιτητές στην θεωρία της Φυσικής αγωγής, τις θεμελιώδεις αρχές, τις προϋποθέσεις και τους βασικούς κανόνες που διέπουν την φυσική αγωγή και την άσκηση, καθώς επίσης να παρουσιάζει μια σύντομη Ιστορική επισκόπηση του γνωστικού αντικειμένου και τις κοινωνιολογικές προεκτάσεις της γυμναστικής.

◘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΙ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές ότι η παχυσαρκία είναι μία σύνθετη πολυπαραγοντική χρόνια νόσος που αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την υγεία μας, καθώς επίσης και στην απόκτηση γνώσεων για την εφαρμογή επιστημονικής μάλαξης και θεραπειών παχυσαρκίας-κυτταρίτιδας σε υγιές σώμα, χρησιμοποίηση της ενδεδειγμένης κάθε φορά θεραπείας μετά από αξιολόγηση του ατόμου, εφαρμογή χειρισμών μάλαξης παχυσαρκίας-κυτταρίτιδας σε συνδυασμό με γνώσεις από μαθήματα που σχετίζονται με την ανατομία, δερματολογία, φυσιολογία.

◘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η εξοικίωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η εφαρμογή τους στον τομέα της Αισθητικής.

◘ ΥΓΙΕΙΝΗ

Να μάθουν τους κανόνες υγιεινής στον χώρο εργασίας τους για αποφυγή μόλυνσεων και μεταδοτικών νόσων.

◘ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΟΝΥΧΩΝ

Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την περιποίηση και υγιεινή των άνω και κάτω άκρων και καλλωπισμό των νυχιών. Να εφαρμόζουν τεχνικές προσθετικών υλικών μεθόδων αποκατάστασης , τεχνικές διόρθωσης σχήματος ,με γνώμονα την υγιεινή των άνω και κάτω άκρων.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό