Αισθητική και Κοσμητολογία

Πρόγραμμα
4 Έτη Πτυχίο
ECTS
240
Υπέυθυνος Προγράμματος
Άντρεα Τσιαννή (MSc)

Η απόκτηση Πτυχίου Αισθητικής και Κοσμητολογίας  στοχεύει στην άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των αποφοίτων, με εξειδικευμένη και ενημερωμένη επαγγελματική και επιστημονική  εκπαίδευση που να συνάδει με τα σύγχρονα δεδομένα και τις τεχνολογικές εξελίξεις , ούτως ώστε να είναι ικανοί, να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου.

Η δυνατότητα για πετυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλιξη στον τομέα αυτό, αναδεικνύει και διαμορφώνει το πρότυπο του επιστήμονα  Αισθητικού, καλλιεργώντας τις δεξιότητες που απαιτούνται, προσεγγίζοντας  με σύγχρονα τεχνολογικά κριτήρια αλλά και μεταμοντέρνες εξελίξεις και αντιλήψεις που ολοένα και καθιερώνονται στον τομέα της Αισθητικής και της Κοσμητολογίας.

Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός υψηλού επιπέδου ποιοτικής εκπαίδευσης και η διασφάλιση που προσδίδουν στους φοιτητές οι απαιτούμενες εξειδικευμένες δεξιότητες και επιστημονικές γνώσεις για να προετοιμαστούν κατάλληλα και να είναι αποτελεσματικά ικανοί, θεωρητικά και πρακτικά, να ανταγωνιστούν και να ασκήσουν με πλήρη επιτυχία το επάγγελμα του Αισθητικού- Κοσμητολόγου.

 

 

  • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
  • Αξιολογημένο – Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
  • Γλώσσα Διδασκαλίας : Ελληνική
  • Κρατική Χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Ευκαιρίες Εργοδότησης

Ποσοστό εργοδότησης αποφοίτων: 100%

Μπορούν να εργαστούν ως:

•Αυτοεργαζόμενοι
•Κέντρα αδυνατίσματος
•SPA/ ξενοδοχεία
•Φαρμακεία/ βιομηχανίες παρασκευής Καλλυντικών
•Θέατρο/ κινηματογράφο/ τηλεόραση ως μακιγιέζ

Στόχοι

•Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Αισθητικής και της Κοσμητολογίας, με πρωταρχική έμφαση την εφαρμογή τους στην πράξη.

•Η παροχή βαθιάς γνώσης σ΄ ένα ευρύ φάσμα βασικών αρχών Ανατομίας ,Φυσιολογίας, Δερματολογίας, Φυσικής, Χημείας, Κοσμητολογίας, Διαιτολογίας και λοιπών επιστημών που είναι απαραίτητες να κατέχουν οι επιστήμονες της Αισθητικής και Κοσμητολογίας.

• Η επιτυχής παροχή επιστημονικής γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα της Αισθητικής και Κοσμητολογίας.

•Η σωστή επιστημονική κατάρτιση που μπορεί να επιτευχθείμε το συνδυασμό γνώσης, κρίσης, πράξης .

•Η διάγνωση των αισθητικών προβλημάτων και η ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών με την συνδρομή της Κοσμητολογίας και των συνοδών Επιστημών και της σύγχρονης τεχνολογίας θα οδηγήσουν στην άρτια επιστημονική κατάρτιση των πτυχιούχων .

•Επιπλέον η ανάπτυξη και προώθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει και να παρουσιάσει τη σωστή διάγνωση του προβλήματος , να εφαρμόσει την κατάλληλη αποκατάσταση και να συστήσει τα κατάλληλα προϊόντα με πειστικές ικανότητες, αποτέλεσμα, της βαρύτητας των γνώσεων που θα αποκτηθούν.

Περιγραφή Μαθημάτων

◘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις υπάρχουσες κατηγορίες καλλυντικών και να τις εφαρμόσουν κατά περίπτωση. Να μπορούν να διαγνώσουν και να κατατάσσουν το δέρμα του προσώπου σε κατηγορίες και τύπους σε μη παθολογικές περιπτώσεις.
Να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με τις μεθόδους εφαρμογής όλων των σταδίων του βαθύ καθαρισμού και των peelings και να τις εφαρμόζουν κατά περίπτωση.
Να γνωρίσουν τους κανόνες υγιεινής στα εργαστήρια Αισθητικής Προσώπου, να γνωρίσουν τις μεθόδους αποστείρωσης των υλικών και των αντικειμένων που θα χρησιμοποιήσουν.

◘ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις φυσιολογικές λειτουργίες και τους ομοιοστατικούς μηχανισμούς του ανθρώπινου οργανισμού κατά συστήματα, τους γενικούς κανόνες που διέπουν την πολύπλευρη και πολύπλοκη λειτουργική αλληλεξάρτησή τους, τις φυσιολογικές παραμέτρους λειτουργίας τους και τις ενδεχόμενες φυσιολογικές αποκλίσεις σε επίπεδο κυττάρου, ιστού, οργάνου και λειτουργικού συστήματος.

◘ ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Η απόκτηση της γνώσης της ανατομικής δομής του ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τα ανατομικά μέρη που απαρτίζουν το ανθρώπινο σώμα.
Η αναλυτική περιγραφή του μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος, με επικέντρωση στο σκελετό της κεφαλής, τους μιμικούς μυς και γενικά τους μυς και τα νεύρα που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος, και η αδρή περιγραφή των διαφόρων συστημάτων, και κυρίως του αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήματος (καρδιά και αγγεία).

◘ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της Δερματολογίας

◘ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της ανόργανης και οργανικής χημείας, προκειμένου να μπορούν να καταλαβαίνουν και να αξιολογούν τα διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα και να ερμηνεύουν τις χημικές αντιδράσεις και τη σημασία τους και τις εφαρμογές τους στην κοσμητολογία και σε άλλες εφαρμοσμένες επιστήμες.
Να καταλάβουν και να αξιολογούν τις εφαρμογές της στην καθημερινή ζωή, στα κύτταρα, το δέρμα και τις τεχνολογίες.
Να μάθουν τις κατηγορίες των οργανικών ενώσεων, τις δομικές ομάδες, τις αντιδράσεις που συμμετέχουν, τις ιδιότητές τους, τη σημασία τους στον ανθρώπινο οργανισμό και τις εφαρμογές τους στην κοσμητολογία, ιατρική και φαρμακευτική.
Να μπορούν να κατανοούν τη χημεία του δέρματος και να μάθουν τα οργανικά μόρια και αντιδράσεις, έτσι ώστε να μπορούν να εξοικειωθούν στην ανάπτυξη και παρασκευή καλλυντικών προϊόντων, τόσο στο εργαστήριο, όσο και στην βιομηχανία.

◘ ΠΡΟΣΩΠΟΛΟΓΙΑ- ΨΙΜΥΘΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές την Αρχιτεκτονική του προσώπου ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τεχνικές ψιμυθίωσης
Να εξοικειωθούν με τη χρήση των κατάλληλων προϊόντων και τη σωστή εφαρμογή τους στο πρόσωπο, ώστε να καλύπτονται δυσμοφίες ή να διορθώνονται ιδιομορφίες.
Να κατανοήσουν την έννοια του χρώματος (αρμονία-διαστάσεις) και τη σημασία του φωτισμού, που είναι βασικά και απαραίτητα στην εφαρμογή της ψιμυθίωσης.
Να μπορούν να εφαρμόζουν τεχνικές ψιμυθίωσης ανάλογα με την ηλικία και τον τύπο κάθε ατόμου, τη χρονική περίοδο και την κοινωνική εκδήλωση.

◘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΚΜΗ-ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τους αιτιοπαθογενετικούς μηχανισμούς εμφάνισης της ακμής ανά κατηγορία δέρματος.
Να μπορούν να κατατάσσουν κλινικά τα διάφορα είδη της ακμής. Να αντιμετωπίζουν συμπτωματικά τα είδη της ακμής που επιτρέπεται. Να διαγιγνώσκουν και να διαφοροδιαγιγνώσκουν την αφυδάτωση, γήρανση, φωτογήρανση , οξειδωτικό stress να κάνουν εκτίμηση περιστατικού και να εφαρμόζουν πρωτόκολλα θεραπειών.

◘ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες της Κοσμητολογίας, τα βασικά συστατικά που απαιτούνται για την παρασκευή και τη φυσικοχημική σταθερότητα των καλλυντικών προϊόντων. Να κατανοήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις παρασκευής των καλλυντικών προϊόντων καθώς και τις κατηγορίες των βασικών συστατικών που χρησιμοποιούνται για τη σταθερότητα των καλλυντικών προϊόντων. Να κατέχουν τα πρωτόκολλα σταθερότητας και αποτελεσματικότητας συντήρησης που συστήνονται από τη Φαρμακοποιία και να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους παραγωγής καλλυντικών και γενικά τοπικής εφαρμογής προϊόντων.

◘ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι

Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις περί της αιτιοπαθογένειας, της διαγνωστικής προσπέλασης, της κλινικής εκδήλωσης και της θεραπείας σε μια σειρά από βασικές δερματικές παθήσεις, όπως: η κοινή ακμή, η ροδόχρους ακμή, τα εκζέματα, οι αλλεργικές δερματοπάθειες, η ψωρίαση, η ροδόχρους πιτυρίαση και οι επιπολής μυκητιάσεις.

◘ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ- LASER

Να κατανοήσουν των φυσικών εννοιών καθώς και των νόμων που καθορίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις αλλά και η εφαρμογή τους σε Τεχνολογικές μεθόδους που συνδέονται με την Αισθητική και τον οργανισμό ως βιολογική οντότητα . Να κατανοήσουν της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας στον οργανισμό των ρευμάτων βάσει των οποίων λειτουργούν οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στην αισθητική και επιφέρουν τα βιολογικά τους αποτελέσματα.

◘ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΨΙΜΥΘΙΩΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές όλα τα υλικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ψιμυθίωση κινηματογράφου και θεάτρου. Να αφομοιώσουν τις τεχνοτροπίες που απαιτούνται, ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν μια νέα εικόνα του ατόμου (θεατρικοί ρόλοι κλπ.) και να μεταβάλουν ηλικιακά την εμφάνιση του μοντέλου ανάλογα με την απαίτηση του ρόλου.

◘ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ- ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες υγείας και νόσου. Να κατανοήσουν τον τρόπο προσέγγισης των νόσων, τον τρόπο αξιολόγησης και διερεύνησης στην νοσολογία, καθώς να κατανοήσουν τα βασικά συμπτώματα των κυριοτέρων νοσολογικών οντοτήτων και των ενδοκρινικών νόσων ειδικότερα.

◘ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Να γνωρίσουν οι φοιτητές την Πληροφορική και Τεχνολογία και την εφαρμογή τους στον τομέα της Αισθητικής κ Κοσμητολογίας ως επάγγελμα υγείας. Να γνωρίσουν βασικές έννοιες του δικτύου και του διαδικτύου όπως επίσης και δικτυακές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως για την ανάκτηση επιστημονικής ιατρικής γνώσης. Θα γνωρίσουν τα πληροφοριακά συστήματα υγείας, στα πρότυπα κωδικοποίησης και ανταλλαγής της ιατρικής πληροφορίας των συστημάτων αυτών.

◘ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές όλα τα υλικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προσθετικών στην τρισδιάστατη ψιμυθίωση. Να εφαρμόζουν τις φωτοσκιάσεις σε συνδυασμό με τα προσθετικά υλικά για μεταμορφώσεις και παραμορφώσεις του ηθοποιού. Να αποκτήσουν οι σπουδαστές δεξιότητες σχετικά με την εφαρμογή των προσθετικών υλικών για διαφορετικές παραμορφώσεις στο ανθρώπινο πρόσωπο και σώμα (εγκαύματα, τραύματα, δερματοπάθειες κλπ.) καθώς και στη δημιουργία αυτών των παραμορφώσεων με διαφορετικά υλικά.

◘ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ Ι

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα βασικά συστατικά, τις φυσικοχημικές και δερμοκοσμητικές ιδιότητές τους που περιέχονται στα καλλυντικά προϊόντα καθαρισμού, περιποίησης και αντιγήρανσης του δέρματος. Να διδαχθούν οι φοιτητές την ανάπτυξη νέων συνθέσεων προϊόντων περιποίησης και αντιγήρανσης του δέρματος καθώς και τους βιολογικούς μηχανισμούς δράσης των προϊόντων αυτών.

◘ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Να αποκτήσουν οι φοιτητές μία επαρκή εικόνα των ιογενών, μικροβιακών και παρασιτικών σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων, μία σημαντική γνώση περί λοιμωδών και μεταδοτικών παθήσεων και καταστάσεων, καθώς επίσης μια εμπεριστατωμένη γνώση περί μελαγχρωματικών και μη-μελαγχρωματικών σπίλων.

◘ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της κοσμητολογίας των φυσικών προϊόντων, τα είδη των φυτών, των αιθέριων ελαίων, των εκχυλισμάτων και των θαλάσσιων συστατικών, που έχουν αποτελεσματική δράση στα καλλυντικά. Να διδαχθούν οι φοιτητές τις βασικές αρχές χημείας των φυτικών συστατικών (φυτοχημεία), τον τρόπο επεξεργασίας τους, όπως οι μέθοδοι απόσταξης, παραγωγής και αξιοποίησής τους στην εργαστηριακή και βιομηχανική κλίμακα. Να διδαχθούν τις κατηγορίες των φυσικών συστατικών που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στην παραγωγή καλλυντικών προϊόντων και τις κοσμητολογικές και θεραπευτικές ιδιότητές τους.

◘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

Να κατανοήσουν την έγκυρη διατροφική γνώση και την εφαρμογή σύγχρονων διαιτητικών μεθόδων για την υγιεινή αισθητική βελτίωση της όψης προσώπου και σώματος. H απόκτηση των βασικών αρχών της διατροφής και των ειδικών γνώσεων Αισθητικής Διαιτολογίας.

◘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

Nα αποκτήσουν γνώσεις οι φοιτητές στην εφαρμογή χειρισμών της κλασικής μάλαξης, καθώς και δεξιότητες στην εφαρμογή χειρισμών της κλασικής μάλαξης, σε συνδυασμό με γνώσεις από μαθήματα που έχουν διδαχθεί, όπως Ανατομία, Φυσιολογία, Δερματολογία, κλπ.

◘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Να εισάγει τους φοιτητές στην θεωρία της Φυσικής αγωγής, τις θεμελιώδεις αρχές, τις προϋποθέσεις και τους βασικούς κανόνες που διέπουν την φυσική αγωγή και την άσκηση.

◘ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα βασικά συστατικά που περιέχονται σε ορισμένα είδη προϊόντων περιποίησης του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών καθώς και προϊόντων μέικ-απ, τις μεθόδους ανάπτυξης και παρασκευής των προϊόντων αυτών.

◘ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΨΙΜΥΘΙΩΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΜΟΝΙΜΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ)

Να κατανοήσουν οι σπουδαστές την ψιμυθίωση ως μέθοδο μικροχρωμάτωσης . Να εξοικειωθούν με την υλικοτεχνική υποδομή της μεθόδου και τους τρόπους εφαρμογής της. Να χρησιμοποιούν τις μεθόδους αυτές σε παραϊατρικές διιορθωτικές εφαρμογές.

◘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Να διδάξει τη διαδικασία αναζήτησης των βιβλιογραφικών δεδομένων αξιοποιώντας και τη σύγχρονη τεχνολογία. Να εξοικειωθούν στην επεξεργασία, ανάπτυξη και παρουσίαση ενός θέματος σχχετικό με την Επιστήμη της Κοσμητολογίας και της Δερμοαισθητικής.

◘ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΟΝΥΧΩΝ

Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την περιποίηση και υγιεινή των άνω και κάτω άκρων και καλλωπισμό των νυχιών. Να εφαρμόζουν τεχνικές προσθετικών υλικών μεθόδων αποκατάστασης , τεχνικές διόρθωσης σχήματος ,με γνώμονα την υγιεινή των άνω και κάτω άκρων.

◘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ-ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές ότι η παχυσαρκία είναι μία σύνθετη πολυπαραγοντική χρόνια νόσος που αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την υγεία μας. Η απόκτηση γνώσεων για την εφαρμογή επιστημονικής μάλαξης και θεραπειών παχυσαρκίας-κυτταρίτιδας σε υγιές σώμα, χρησιμοποίηση της ενδεδειγμένης κάθε φορά θεραπείας μετά από αξιολόγηση του ατόμου, εφαρμογή χειρισμών μάλαξης παχυσαρκίας-κυτταρίτιδας σε συνδυασμό με γνώσεις από μαθήματα που σχετίζονται με την ανατομία, δερματολογία, φυσιολογία.

◘ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΦΥΙΑΣ

Η κατανόηση σε βάθος του αιτίου που ενδεχομένως υποκρύπτεται πίσω από την ανεπιθύμητη τριχοφυϊα. Η επιλογή κατάλληλης μεθόδου αντιμετώπισης της ανεπιθύμητης τριχοφυϊας, με τεχνικές παρέμβασης και προσωρινών μεθόδων, που εφαρμόζονται σήμερα διεθνώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτών.

◘ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Να γνωρίσουν οι φοιτητές κυριότερων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των καλλυντικών προϊόντων που προορίζονται για το δέρμα και τα μαλλιά. Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις μεθόδους που εφαρμόζονται για τη απεικόνιση του δέρματος, για την ποσοτική εκτίμηση λειτουργικών παραμέτρων του δέρματος και των μαλλιών, την προστασία του δέρματος από την UV ακτινοβολία και τη διαπερατότητα του δέρματος στις κοσμητικές ουσίες και να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να διενεργούν (study design) μελέτες αποτελεσματικότητας για την απόδειξη των ισχυρισμών των καλλυντικών προϊόντων.

◘ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Να διδαχθούν οι φοιτητές βασικές αρχές των ανεπιθύμητων ενεργειών, από τη χρήση των καλλυντικών. Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τα καλλυντικά, τα οποία αποτελούν σήμερα προϊόντα ευρείας διάδοσης και χρήσης, τόσο από τις γυναίκες, όσο και από του άντρες.

◘ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της γενικής φαρμακολογίας, τις κυριότερες κατηγορίες των φαρμάκων, τις ενδείξεις χρήσης τους και τις παρενέργειές τους.

◘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΥΩΝ

Η κατανόηση των μεταβολών που λαμβάνουν χώρα κατά την εγκυμοσύνη ορμονολογικών, ανοσολογικών και δέρματος.

◘ ΓΗΡΑΝΣΗ- ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ

Να κατανοήσουν τις θεωρίες της γήρανσης των διάφορων οργανισμών και τη διάρκεια ζωής των οργανισμών. Να κατανοήσουν τις εξελικτικές θεωρίες ,τη θεωρία του προγραμματισμένου θανάτου ,η θεωρία των κυτταρικών διαιρέσεων και όλες εν γένει τις εξελικτικές θεωρίες, τη θεωρία των ελευθέρων ριζών,το ρόλο των τελομερών και των βλαστοκυττάρων.

◘ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Nα κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια της δομής της γλώσσας, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την κατανόηση κειμένων της ειδικότητάς τους, να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις των σπουδών τους όπου η προσφυγή στην ξένη βιβλιογραφία είναι απαραίτητη. Να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, να κατανοούν και να αναπαράγουν κείμενα σχετικά με την ειδικότητά τους, να χρησιμοποιούν την ξένη βιβλιογραφία, να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, να λαμβάνουν ενεργό μέρος σε διεθνή σεμινάρια και συνέδρια.

◘ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές των κανόνων της Καλής Παραγωγικής Πρακτικής «Good Manufacturing Practice» για την παρασκευή των καλλυντικών προϊόντων στην βιομηχανία. Να διδαχθούν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της παραγωγής καλλυντικών σε βιομηχανική κλίμακα.

◘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Απόκτηση γνώσεων για εφαρμογή χειρισμών και μεθόδων με σκοπό την πνευματική και σωματική ευεξία του ανθρώπου σε υγιές σώμα, χρησιμοποίηση της ενδεδειγμένης κάθε φορά μεθόδου αισθητικής αρωματοθεραπείας μετά από αξιολόγηση του ατόμου σε συνδυασμό με γνώσεις από μαθήματα που σχετίζονται με την ανατομία, δερματολογία, φυσιολογία και ψυχολογία.

◘ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΡΙΧΟΦΥΙΑΣ-LASER

Να καταστούν ικανοί οι φοιτητές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών της Νομοθεσίας για την ηλεκτρική θεραπεία αποτρίχωσης και τα lasers. Να εδραιώσει τη γνώση και τις τεχνικές στην ηλεκτρική αποτρίχωση και το laser αποτρίχωσης. Να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται κατά περίπτωση περιστατικά προοδευτικά επί εδάφους δερματοπαθειών.

◘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Η εκμάθηση της πληθώρας των παραγόντων που επηρεάζουν τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής του. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν τις παρεμβάσεις και τις μεταβολές που έχει επιφέρει η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον και θα διδαχθούν τον τρόπο αποφυγής των δυσμενών επιπτώσεων του περιβάλλοντος στον άνθρωπο.

◘ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια και τις βασικές αρχές της Υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας. Να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την διατήρηση και προαγωγή των Βασικών Αρχών της Υγιεινής. Να αποκτήσουν δεξιότητε σχετικά με τιςμεθόδους υγιεινής και ασφάλειας και αυτοπροστασίας στο χώρο εργασίας.

◘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Να γνωρίσουν οι φοιτητές το αντικείμενο, τις βασικές αρχές και τις διάφορες τεχνικές και μεθόδους της Πλαστικής Χειρουργικής για τη βελτίωση της εμφάνισης του ατόμου, να γνωρίσουν οι φοιτητές το ρόλο τους και τις αρμοδιότητές τους ως Αισθητικοί –Κοσμητολόγοι πριν και μετά την Αισθητική χειρουργική.

◘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ –ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

Να καταστεί ο φοιτητής ικανός να γνωρίζει τα είδη και τις κατηγορίες των ηλεκτροθεραπευτικών μέσων, την ηλεκτροφυσιολογία των ηλεκτροθεραπευτικών μέσων και την επίδρασή τους στους ιστούς (δέρμα, λιπώδη, μυϊκό, τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις του κάθε ηλεκτροθεραπευτικού μέσου, την εφαρμογή τους στην Αισθητική για την αποκατάσταση αισθητικών προβλημάτων, τα είδη και τις κατηγορίες των Αισθητικών εφαρμογών laser φυσιολογικά αποτελέσματα αυτών των laser στους ιστούς.

◘ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ- ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Να μυηθεί ο σπουδαστής στις δεοντολογικές θέσεις και αρχές άσκησης του επαγγέλματος – λειτουργήματός του μέσα από Ηθικές, Επιστημονικές και Νομικές παραμέτρους.

◘ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Η εκμάθηση με επιστημονικό αλλά συγχρόνως απλό τρόπο της φροντίδας που παρέχεται σε ασθενείς ή τραυματίες, με όποια διαθέσιμα μέσα υπάρχουν, σε καταστάσεις αιφνίδιες και απειλητικές για τη ζωή. Η συμβολή στη διατήρηση της ζωής ενός συνανθρώπου.

◘ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Να εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες του μάρκετινγκ το οποίο αποτελεί βασική λειτουργία μιας επιχείρησης και συμβάλει αποφασιστικά στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης.

◘ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των σπουδών τους στο πρόγραμμα και αφορά την αντιμετώπιση όλων των αισθητικών παρεμβάσεων, τη μελέτη και εφαρμογή των καλλυντικών προϊόντων και τις σχέσεις εργασίας στην παραγωγή.

◘ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Να δοθεί η δυνατότητα στον φοιτητή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος, είτε σε ερευνητική, είτε με σύνθετη εργασία και με κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Άντρεα Τσιαννή (MSc) – Συντονίτρια προγράμματος ”Αισθητική & Κοσμητολογία”

Δρ. Κατερίνα Δράκου

Δρ.Ελπίδα Μιχαήλ

Αντωνία Σάββα (MSc)

Κωνσταντίνα Ιακωβίδου (MSc)

Τατιάνα Κουτσοκούμνη (MSc)

Τόνια Ιωάννου (MSc)

Μαριάννα Φλώρου (MSc)

Ιφιγένεια Τσιόλου (MSc)

Ουρανία Ιωάννου (MSc)

Θεόδωρος Χριστοφίδης (MSc)

Ιατρός Νίκος Σωτηρίου

Ιατρός Παναγιώτης Σιαφάκας

Έλενα Λεωνίδου (BSc)

Χριστιάνα Γρηγορίου (BSc)

Δρ. Αντώνης Αριστείδου (Επισκέπτης Καθηγητής)

Δρ. Φαίη Βράνη (Επισκέπτης Καθηγητής)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Η απόκτηση της γνώσης της ανατομικής δομής του ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τα ανατομικά μέρη που απαρτίζουν το ανθρώπινο σώμα. Η αναλυτική περιγραφή του μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος, με επικέντρωση στο σκελετό της κεφαλής, τους μιμικούς μυς και γενικά τους μυς και τα νεύρα που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος, και η αδρή περιγραφή των διαφόρων συστημάτων, και κυρίως του αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήματος (καρδιά και αγγεία).

 

Μαθήματα Περίοδοι ανα εβδομάδα ECTS
Εισαγωγή στην Αισθητική Προσώπου 4 7
Φυσιολογία 2 3
Ανατομία 2 3
Βασικές αρχές Δερματολογίας 2 3
Ανόργανη Χημεία  -Οργανική Χημεία 4 7
Προσωπολογία –Ψιμυθίωση Προσώπου 4 7
ΣΥΝΟΛΟ 18 30

 

Μαθήματα Περίοδοι ανα εβδομάδα ECTS
Αισθητική παρέμβαση- Ακμή -Αφυδάτωση -Γήρανση 4 7
Βασικές Αρχές Κοσμητολογίας 4 7
Δερματολογία Ι 2 3
Ειδικά Θέματα Βιοφυσικής -Laser 2 3
Τεχνικές Ψιμυθίωσης  Θεαμάτων 4

7

 

Νοσολογία Παθολογία Ενδοκρινών αδένων 2 3
ΣΥΝΟΛΟ 18 30

 

Μαθήματα Περίοδοι ανα εβδομάδα ECTS
Βιοπληροφορική 3 5
Τεχνικές Προσθετικών Υλικών –Ειδικές φωτοσκιάσεις 4 7
Κοσμητολογία Ι 4 7
Δερματολογία ΙΙ 2 4
Χημεία & Κοσμητολογία φυσικών προϊόντων 2 4
Αισθητική διατροφή & Διαιτολογία 2 3
ΣΥΝΟΛΟ 17 30

 

Μαθήματα Περίοδοι ανα εβδομάδα ECTS
Aισθητική  Σώματος 4 7
Αισθητική Γυμναστική 4 3
Κοσμητολογία ΙΙ 4 6
Διορθωτική ψιμυθίωση διαρκείας 4 6
Μεθοδολογία  της Έρευνας 2 2

Ονυχοπλαστική και Υγιεινή ονύχων

 

4 6
ΣΥΝΟΛΟ 22 30

 

Μαθήματα Περίοδοι ανα εβδομάδα ECTS
Αισθητική παρέμβαση-Παχυσαρκία-Κυτταρίτιδα 4 7
Προσωρινές και βιοχημικές  μέθοδοι απομάκρυνσης τριχοφυΐας 4 7
Αποτελεσματικότητα καλλυντικών προϊόντων 2 5
Ανεπιθύμητες Ενέργειες από Καλλυντικά 2 5

Φαρμακολογία

 

 

2 3
Αισθητική και Δερματολογία εγκύων 2 3
ΣΥΝΟΛΟ 16 30

 

Μαθήματα Περίοδοι ανα εβδομάδα ECTS
Γήρανση -Μακροζωϊα 2 4
Ορολογία Ξένης γλώσσας 2 4
Παραγωγή καλλυντικών προϊόντων 2 4
Αισθητική Αρωματοθεραπεία Σώματος-Εναλλακτικές θεραπείες 4 7
Μέθοδοι μόνιμης απομάκρυνσης τριχοφυΐας-Laser 4 7

Περιβαλλοντικές Επιδράσεις στην Αισθητική

 

2 4
ΣΥΝΟΛΟ 16 30

 

Μαθήματα Περίοδοι ανα εβδομάδα ECTS

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

 

2 4
Αισθητική Χειρουργική 2

4

 

Αισθητική Ηλεκτροθεραπεία Προσώπου και Σώματος –Αισθητικές Εφαρμογές  laser 4 7
Δεοντολογία Επαγγέλματος  -Βιοηθική 2 4
Πρώτες Βοήθειες 3 7
Aρχές Μάρκετινγκ 2 4
ΣΥΝΟΛΟ 15 30

 

Μαθήματα Περίοδοι ανα εβδομάδα ECTS
Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα 10
Πτυχιακή Εργασία 20
ΣΥΝΟΛΟ 30