Φοιτητική Μέριμνα

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας

Το γραφείο υπάγεται στις υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών.

-Εκδίδει τις φοιτητικές κάρτες, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας

-Ασχολείται με πάσης φύσεως θέματα που απασχολούν τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους.

-Παρέχει έντυπα και οδηγίες που αφορούν την Κρατική Φοιτητική χορηγία

-Για τους οικονομικά ασθενέστερους, δίνεται η δυνατότητα ευκολίας πληρωμής των δόσεων των  διδάκτρων

-Παρέχεται καθοδήγηση και συμβουλές για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Language »