Από το 1986

Η Σχολή μας

Η Ιστορία Μας

Το The Limassol College είναι Ιδιωτική σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε το 1986 στη Λεμεσό και από τότε αναβαθμίζεται συνεχώς και συνδυάζει ποιότητα σπουδών, πρακτική άσκηση όπου χρειάζεται και την εναρμόνιση με τα εθνικά και ευρωπαϊκά επίπεδα εκπαίδευσης και διασφαλίζει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στους αποφοίτους.

Προγράμματα Σπουδών

Γιατί στο The Limassol College

Το The Limassol College εδρεύει στη Λεμεσό και παρέχει τα εξής Προγράμματα Σπουδών:

 • Κλινική Διαιτολογία, 18 μήνες Μεταπτυχιακό (120 ECTS)
 • Διαιτολογία και Διατροφή, 4 έτη Πτυχίο (240 ECTS)
 • Αισθητική και Κοσμητολογία, 4 έτη Πτυχίο ( 240 ECTS)
 • Αισθητική, 2 έτη Δίπλωμα (120 ECTS)
 • Δημοσιογραφία, 2 έτη Δίπλωμα ( 120 ECTS)
 • Για το υψηλό επίπεδο σπουδών
 • Για το προσοντούχο διδακτικό προσωπικό
 • Για τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών
 • Για το φιλικό περιβάλλον
 • Για τη σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση
 • Για τις πλήρες εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας και σύγχρονα εργαστήρια 
 • Γιατί είμαστε δίπλα στους φοιτητές ακόμα και μετά τις σπουδές

Ερευνητικό Κέντρο

Η Σχολή έχει ιδρύσει Ερευνητικό Κέντρο – The Limassol College T.L.C. Research Center (μη κερδοσκοπική εταιρεία) της οποίας κύριος στόχος θα είναι η προώθηση ερευνητικού έργου σε θέματα Διαιτολογίας και Διατροφής, Αισθητικής και Κοσμητολογίας, επιστήμης, παιδείας, υγείας, νέων τεχνολογιών, πληροφορίας, επικοινωνίας και άλλων συναφών θεμάτων.

ERASMUS+

Στο “The Limassol College” λειτουργεί Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με στόχο την προώθηση των προγραμμάτων διακίνησης, έρευνας και συνεργασίας του ακαδημαϊκού προσωπικού και των φοιτητών με άλλα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω του ERASMUS+.  Η Σχολή έχει πάρει το Erasmus Charter for Higher Education (CYLIMASSO03) για όλη την περίοδο του προγράμματος Erasmus+ 2021-2027.