Διοίκηση Σχολής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Συμβούλιο της Σχολής

 1. Ρέα Αριστείδου – Διευθύντρια
 2. Χριστιάνα Αριστείδου – Αναπληρώτρια Διευθύντρια
 3. Δρ. Αντώνης Αριστείδου – Επιστημονικός Συνεργάτης
 4. Δρ. Μαρία Χασαπίδου – Προσωπικό
 5. Ελίζα Μαρκίδου – Προσωπικό
 6. Ρία Μορίδου – Προσωπικό
 7. Σούλα Ζαβού – Ακαδημαϊκός Συνεργάτης
 8. 2 Μέλη του Φοιτητικού Συμβουλίου 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας

 1. Ρέα Αριστείδου – Διευθύντρια – Πρόεδρος    
 2. Χριστιάνα Αριστείδου – Αναπληρώτρια Διευθύντρια    
 3. Δρ. Μαρία Χασαπίδου – Διδακτικό προσωπικό
 4. Δρ. Νίκος Μουσουλίδης -– Διδακτικό προσωπικό    
 5. Δρ. Στέλλα Αντωνίου – Διδακτικό προσωπικό
 6. Ρία Μορίδου – Διοικητικό προσωπικό
 7. Ιωάννα Χαμπιαούρη – Προπτυχιακή φοιτήτρια    
 8. Ρένος Μεσαρίτης – Προπτυχιακός φοιτητής    
 9. Σούλα Ζαβού 

Ακαδημαϊκή Επιτροπή

 1. Χριστιάνα Αριστείδου – Αναπληρώτρια Διευθύντρια – Πρόεδρος
 2. Δρ. Άννα Παπαγεωργίου – Υπεύθυνη προγράμματος σπουδών Διαιτολογίας και Διατροφής
 3. Δρ. Στέλλα Αντωνίου – Υπεύθυνη προγράμματος σπουδών Διαιτολογίας και Διατροφής
 4. Άντρεα Τσιαννή – Υπεύθυνη προγράμματος σπουδών Αισθητικής
 5. Μαρία Γαβαλά – Υπεύθυνη προγράμματος σπουδών Αισθητικής
 6. Δρ. Αριστοτέλης Ράπτης – Υπεύθυνος Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΤΠΕ
 7. Δρ. Mαρία Χασαπίδου – Υπεύθυνη Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Κλινικής Διαιτολογίας
 8. Ντία Κωνσταντίνου – Ακαδημαϊκή Γραμματέας
 9. Ένα μέλος του φοιτητικού συμβουλίου

Διοικητική Επιτροπή

 1. Ρέα Αριστείδου – Διευθύντρια – Πρόεδρος
 2. Χριστιάνα Αριστείδου – Αναπληρώτρια Διευθύντρια
 3. Ρία Μορίδου – Διοικητική Λειτουργός
 4. Ένα μέλος του Φοιτητικού Συμβουλίου

Πειθαρχική Επιτροπή

 1. Ρία Μορίδου – Διοικητική Λειτουργός – Πρόεδρος
 2. Χριστιάνα Αριστείδου – Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
 3. Ο Υπεύθυνος του προγράμματος σπουδών, από τον οποίο προέρχεται ο φοιτητής που έχει περιπέσει σε σοβαρό παράπτωμα . 
 4. Ένα μέλος του Φοιτητικού Συμβουλίου