Δίδακτρα

Εγκεκριμένα Δίδακτρα

Αισθητική & Κοσμητολογία (4 έτη, πτυχίο)

Δίδακτρα έτους

€6350

Δικαίωματα εγγραφής

€100

 

Διαιτολογία & Διατροφή (4 έτη, Πτυχίο)

Δίδακτρα έτους

€6350

Δικαίωματα εγγραφής

€100

Κλινική Διαιτολογία (18 μήνες Μεταπτυχιακό)

Δίδακτρα έτους

€9000

Υποβολή αίτησης εγγραφής

€50

Δικαίωμα εγγραφής

€500

Τέλη και άλλα δικαιώματα

 

1.

Τέλος για συμπληρωματικό ή επαναλαμβανόμενο μάθημα

€500

2.

Τέλος για ανεξεταστέους

€55

3.

Τέλος για έκδοση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού

€5

4.

Τέλος για έκδοση τίτλου σπουδών

€88

5.

Τέλος για έκδοση Δελτίου Ακαδημαϊκής Επίδοσης/Transcript

€50

6.

Επιπλέον έκδοση Δελτίου Ακαδημαϊκής Επίδοσης/Transcript

€5

 

Οικονομικές Πληροφορίες

Καταβολή διδάκτρων

  • Προκαταβολή κατά την εγγραφή
  • Το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων θα καταβάλλεται βάσει της συμφωνίας που θα γίνει μεταξύ Σχολής και φοιτητή κατά την εγγραφή

Τα τέλη για έκδοση Τίτλου Σπουδών και Δελτίου Ακαδημαϊκής Επίδοσης(Transcript) πληρώνονται  πριν την απονομή του τίτλου σπουδών.

*Όλοι οι φοιτητές δικαιούνται Κρατική Φοιτητική χορηγία από €2565 μέχρι €3400.

*Οι Ελλαδίτες φοιτητές δικαιούνται Φοιτητικό Επίδομα.

Ξένοι φοιτητές οι οποίοι εγγράφονται αλλά δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία θα τους επιστρέφονται τα δίδακτρα.

Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει με τους εξης τρόπους: 

•Χρεωστική ή Πιστωτική Κάρτα

•Μετρητά

•Έμβασμα στον πιο κάτω λογαριασμό

Language »