Έρευνα

The Limassol College T.L.C. Research Center

Η Σχολή έχει ιδρύσει Ερευνητικό Κέντρο – The Limassol College T.L.C. Research Center (μη κερδοσκοπική εταιρεία) της οποίας κύριος στόχος θα είναι η προώθηση ερευνητικού έργου σε θέματα Διαιτολογίας και Διατροφής, Αισθητικής και Κοσμητολογίας, επιστήμης, παιδείας, υγείας, νέων τεχνολογιών, πληροφορίας, επικοινωνίας και άλλων συναφών θεμάτων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Text box item sample content

Text box item sample content

Language »